EPrints Technical Mailing List Archive

Message: #08708


< Previous (by date) | Next (by date) > | < Previous (in thread) | Next (in thread) > | Messages - Most Recent First | Threads - Most Recent First

[EP-tech] ORCID Support Plugin


CAUTION: This e-mail originated outside the University of Southampton.
Dear list,

Has anyone integrated the ORCID Support Plugin (not the advance one just the basic one) with their EPrints publication repository? Is it useful/helpful without the Advanced Support Plugin? Would you be willing to share your experience ?

Best regards,
RanjuRanju Upadhyay Rai

Library Programmer

University Library

 

Ollscoil Mhá Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Éire, W23 VP22

Maynooth University, Maynooth, Co. Kildare, Ireland, W23 VP22


T: +353 1 708 3378  M: +353 87 98 43811

Ranju.Upadhyay@mu.ie W: www.maynoothuniversity.ie/library


All personal data received by the Library will be held safely and securely in compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the Data Protection Act (Ireland) 2018. The Library may retain personal data for operational, statistical and archival purposes. For further information please consult the University's Data Protection Policy: www.maynoothuniversity.ie/data-protection or contact the MU Data Protection Officer, at dataprotection@mu.ie.

 

An t-eolas pearsanta ar fad a fhaigheann an Leabharlann bíonn sé slán agus sabháilte faoina coimirce ar mhaithe le Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí an Aontais Eorpaigh agus leis an Acht um Chosaint Sonraí (Éire) 2018 a chomhlíonadh. D’fhéadfadh an Leabharlann eolas pearsanta a choimead ar chúiseanna oibríochta, staitistiúil agus cartlainne. Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i gcomhairle le Polasaí  na hOllscoile um Chosaint Sonraí: www.maynoothuniversity.ie/data-protection nó téigh i dteagmháil le hOifigeach Cosanta Sonraí na hOllscoile ag dataprotection@mu.ie.